Specializacija družinske medicine je bila sprejeta leta 2000. Traja 4 leta - dve leti so klinična kroženja, dve leti pa poteka ambulantno - modularni del.

Specializacijo družinske medicine (tako kot specializacije drugih medicinskih strok) organizira in usklajuje Zdravniška zbornica Slovenije predvsem v kliničnem delu, v ambulantno - modularnem delu pa aktivno sodeluje Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer dva dneva v mesecu potekajo edukativni interaktivno zasnovani moduli s temami, specifičnimi za stroko družinske medicine, ostale dni v mesecu pa specializanti delajo v ambulantah družinske medicine pod nadzorom mentorjev.

Pogoji za mentorstvo študentom in specializantom DM.

Tečaj odvzema telesnih tekočin iz trupla, 14. januar 2019